Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Prijímacie talentové skúšky
3922
page-template-default,page,page-id-3922,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Prijímacie talentové skúšky

Kritériá prijímacích talentových skúšok


I. časť
– anatomické a fyzické predpoklady
– estetický a scénický vzhľad
Maximálny počet bodov: 10
Minimálny počet bodov:    6

II. časť
Prirodzený talent na tanec:
– schopnosť pohybovej improvizácie
– pohybová koordinácia
Maximálny počet bodov: 6
Minimálny počet bodov:  3,5

III. časť
Hudobná teória:
– hudobný sluch a rytmus
– prehľad vedomostí z oblasti tanca
– primerané študijné výsledky ( v školskom roku 2020/2021 budú pri bodovom hodnotení talentovej skúšky zohľadnené známky z posledného koncoročného vysvedčenia, ktoré bolo  hodnotené známkami )
Maximálny počet bodov: 5
Minimálny počet bodov:  3

Minimálny počet bodov potrebný k prijatiu na štúdium je 12,5 b.

Uchádzači o štúdium musia mať vyplnený lekársky posudok na „Prihláške na štúdium“. V danom posudku lekár dieťa odporučí na tento typ štúdia.
Tanečná príprava nie je potrebná, pretože odborné tanečné vyučovanie sa začína od začiatku štúdia.

Predpokladaný počet prijatých žiakov do 1. ročníka je 14.

 

K talentovej skúške sa uchádzači dostavia v cvičebnom úbore:

chlapci – legíny, tričko s krátkym rukávom a cvičky

dievčatá – tričko alebo dres, prípadne legíny, cvičky

Účes uchádzačov by mal byť upravený tak, aby bolo vidieť tvár a líniu krku.