Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Prijímacie talentové skúšky
3922
page-template-default,page,page-id-3922,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Prijímacie talentové skúšky

Kritériá prijímacích talentových skúšok


I. časť

 • anatomické a fyzické predpoklady
 • estetický a scénický vzhľad
  Maximálny počet bodov: 10
  Minimálny počet bodov:   6

II. časť – Prirodzený talent na tanec:

 • schopnosť pohybovej improvizácie
 • pohybová koordinácia
  Maximálny počet bodov: 6
  Minimálny počet bodov:  3,5

III. časť – Hudobná teória:

 • hudobný sluch a rytmus
 • prehľad vedomostí z oblasti tanca
 • primerané študijné výsledky
  Maximálny počet bodov: 5
  Minimálny počet bodov:  3

Minimálny počet bodov potrebný k prijatiu na štúdium je 12,5 b.

Uchádzač o štúdium musí k prihláške priložiť:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2024/2025.
 • Tanečná príprava nie je potrebná, pretože odborné tanečné vyučovanie sa začína od začiatku štúdia.

 

K talentovej skúške sa uchádzači dostavia v cvičebnom úbore:

 • chlapci – legíny, tričko s krátkym rukávom a cvičky
 • dievčatá – tričko alebo dres, prípadne legíny, cvičky

Účes uchádzačov by mal byť upravený tak, aby bolo vidieť tvár a líniu krku.

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na vchode do budovy školy a na webovej stránke školy www.stkdn.sk

EDUID školy: 100002946

Časový rozsah:  4 hodiny

Termín konania prijímacích skúšok na štúdium v odbore 8227 Q – tanec:

 1. termín: ……………………
 2. termín: ……………………

Pre školský rok 2024/2025 je možné do prvého ročníka štúdia v STKDN prijať 13 žiakov.

 

Prihlášku na štúdium v STKDN je potrebné doručiť v termíne 

do ……………………..

 

Prihlášku na štúdium na tanečné konzervatórium môžete podať:

 1. elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom
 2. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR

 

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

 

Povinnou prílohou elektronickej prihlášky je Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (link sa nachádza pod textom).

Prihláška v listinnej podobe musí byť vyplnená a potvrdená riaditeľom základnej školy.

Prihláška v listinnej podobe musí obsahovať potvrdenie lekára o spôsobilosti dieťaťa študovať zvolený študijný odbor.

Pozvánku na prijímacie skúšky zašleme záujemcom doporučenou zásielkou po doručení prihlášky na štúdium do STKDN Trnava.

 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti