Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Prijímacie talentové skúšky
3922
page-template-default,page,page-id-3922,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Prijímacie talentové skúšky

Kritériá prijímacích talentových skúšok


I. časť
– anatomické a fyzické predpoklady
– estetický a scénický vzhľad
Maximálny počet bodov: 10
Minimálny počet bodov:    6

II. časť
Prirodzený talent na tanec:
– schopnosť pohybovej improvizácie
– pohybová koordinácia
Maximálny počet bodov: 6
Minimálny počet bodov:  3,5

III. časť
Hudobná teória:
– hudobný sluch a rytmus
– prehľad vedomostí z oblasti tanca
– primerané študijné výsledky
Maximálny počet bodov: 5
Minimálny počet bodov:  3

Minimálny počet bodov potrebný k prijatiu na štúdium je 12,5 b.

 

Uchádzač o štúdium musí k prihláške priložiť :

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2024/2025.

Tanečná príprava nie je potrebná, pretože odborné tanečné vyučovanie sa začína od začiatku štúdia.

 

K talentovej skúške sa uchádzači dostavia v cvičebnom úbore:

chlapci – legíny, tričko s krátkym rukávom a cvičky

dievčatá – tričko alebo dres, prípadne legíny, cvičky

Účes uchádzačov by mal byť upravený tak, aby bolo vidieť tvár a líniu krku.

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na vchode do budovy školy a na webovej stránke školy www.stkdn.sk

EDUID školy: 100002946

Časový rozsah: 4 hodiny

Termín konania prijímacích skúšok na štúdium v odbore 8227 Q – tanec:

  1. termín: 29. 4. 2024
  2. termín: 9. 5. 2024

Pre školský rok 2024/2025 je možné do prvého ročníka štúdia v STKDN prijať 13 žiakov.

 

Prihlášku na štúdium v STKDN je potrebné doručiť v termíne 

do 20. marca 2024

 

Prihlášku na štúdium na tanečné konzervatórium môžete podať:

  1. elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom
  2. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR

 

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

 

Povinnou prílohou elektronickej prihlášky je Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (link sa nachádza pod textom).

Prihláška v listinnej podobe musí byť vyplnená a potvrdená riaditeľom základnej školy.

Prihláška v listinnej podobe musí obsahovať potvrdenie lekára o spôsobilosti dieťaťa študovať zvolený študijný odbor.

Pozvánku na prijímacie skúšky zašleme záujemcom doporučenou zásielkou po doručení prihlášky na štúdium do STKDN Trnava.

 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti