Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Prijímacie talentové skúšky 16.6.2022
3922
page-template-default,page,page-id-3922,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Prijímacie talentové skúšky 16.6.2022

Kritériá prijímacích talentových skúšok


I. časť
– anatomické a fyzické predpoklady
– estetický a scénický vzhľad
Maximálny počet bodov: 10
Minimálny počet bodov:    6

II. časť
Prirodzený talent na tanec:
– schopnosť pohybovej improvizácie
– pohybová koordinácia
Maximálny počet bodov: 6
Minimálny počet bodov:  3,5

III. časť
Hudobná teória:
– hudobný sluch a rytmus
– prehľad vedomostí z oblasti tanca
– primerané študijné výsledky
Maximálny počet bodov: 5
Minimálny počet bodov:  3

Minimálny počet bodov potrebný k prijatiu na štúdium je 12,5 b.

 

Uchádzač o štúdium musí k prihláške priložiť :

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2022/2023.

Tanečná príprava nie je potrebná, pretože odborné tanečné vyučovanie sa začína od začiatku štúdia.

 

K talentovej skúške sa uchádzači dostavia v cvičebnom úbore:

chlapci – legíny, tričko s krátkym rukávom a cvičky

dievčatá – tričko alebo dres, prípadne legíny, cvičky

Účes uchádzačov by mal byť upravený tak, aby bolo vidieť tvár a líniu krku.

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na vchode do budovy školy a na webovej stránke školy www.stkdn.sk

EDUID školy: 100002946

Časový rozsah: 4 hodiny

Termín konania prijímacích skúšok na štúdium v odbore 8227 Q – tanec:

  1. termín: 4. 5. 2022, 5. 5. 2022
  2. termín: 11. 5. 2022, 12. 5. 2022
  3. termín: 16. 6. 2022, 16. 5. 2022

Pre školský rok 2022/2023 je možné do prvého ročníka štúdia v STKDN prijať 14 žiakov.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti