Úvod

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave bolo založené 1. septembra 2004. Je prvou a jedinou strednou umeleckou školou svojho druhu v trnavskom samosprávnom kraji.


 

Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Hollého 8, 917 01 Trnava pozýva na

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY

všetky dievčatá a chlapcov vo veku 4 – 10 rokov, ktorí majú radi tanec a hudbu.

Príďte sa stať našou súčasťou dňa 23.5. 2016 – 27.5.2016 od 14.30 – 17.30 hod.


V skratke o štúdiu


Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou. V dennom osemročnom štúdiu vychováva súkromné tanečné konzervatórium baletných a tanečných umelcov pre potrebu profesionálnych divadiel a umeleckých súborov.

Žiaci svoju profesionálno-umeleckú aprobáciu potvrdzujú získaním absolutória, čím sa škola zaraďuje medzi vyššie stredné odborné školy. O umelecký rast počas štúdia sa stará kolektív odborne fundovaných vysokoškolsky vzdelaných pedagógov – bývalých a súčasných výkonných baletných a tanečných umelcov zo SND, SĽUK-u, Lúčnice a profesionálnych baletných súborov.

Vyučujú sa odborné tanečné predmety:

 


Súbežne s umeleckou výchovou žiaci dostávajú všeobecné základné a stredné vzdelanie. Uchádzači o štúdium sa podrobujú špeciálnym talentovým prijímacím skúškam, ktoré pozostávajú zo skúšky rytmu, fyzických a anatomických dispozícií pre tanec a improvizácie.

Reklama:
Výhodné ubytování na Morave - Penzion Kormorán .Penzion se nachází ve Vranově nad Dyjí. www.penzionkormoran.cz