Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Mgr. art. Aleksandra Abdullova
8543
page-template-default,page,page-id-8543,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Mgr. art. Aleksandra Abdullova

Mgr. Aleksandra Abdullova

 

Dátum narodenia: 09.01.1995

Miesto narodenia: Perm – Ruská federácia

 

Vzdelanie a kvalifikácie
• 2002 – Stredná škola №77 s prehĺbeným učením anglického jazyka.
• 2005-2012 – Štúdium v Permskom Štátnom Choreografickom Učilište.
Absolventský triedny pedagóg – Chrbtová E.F. Štúdium trvalo 7 rokov a 10
mesiacov. Vydaný diplom o ukončenom stredoškolskom vzdelaní. Takisto mám aj
certifikát o ukončení strednej školy a certifikát EGE (maturitná skúška s ruštiny,
matematiky, biológie).
• 2013-2014 V septembri 2013 bola prijatá na šesťmesačný stáž na VŠMU v
Bratislave. V januári 2014 bola prijatá na odbor Didaktika Klasického Tanca. Od
februára do júna vyštudovala päťmesačný kurz slovenského jazyka. A dostala
certifikát jazykovej kompetencie na úrovní B2.
• 2017 V januáre 2017 získala bakalársky titul v Permskej štátnej akadémii kultúry
a umenia. V júni 2017 ukončila bakalársky stupeň štúdia na VŠMU v Bratislave,
témou bakalárskej práce bola «Transformácia základov hudobnej teórie do
pedagogickej praxe». Následne v júni 2017 bola prijatá na dvojročné denné
magisterské štúdium v odbore klasický tanec. Od septembra 2014-2017 pedagóg
baletnej prípravy v ŠK Juventa.
• 2019 V júni 2019 ukončila magistresky stupeň štúdia na VŠMU v Bratislave,
témou diplomovej práce bola «Formy port de bras en dedans podľa E. P. Valukina
a ich aplikácia vo vyučovacom procese na osemročnom tanečnom konzervatóriu».
Práca bola napísaná pod vedením významnej osobnosti pani prof. Mgr. art. Iriny
Čiernikovej, ArtD. Pridelená pochvala dekana Hudobnej a Tanečnej Fakulty
VŠMU za vynikajúce študijné výsledky.
Od septembra 2020 pedagóg klasického tanca na Súkromné tanečné konzervatórium
Dušana Nebylu v Trnave.