Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Baletný majster Dušan Nebyla
4057
page-template-default,page,page-id-4057,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Baletný majster Dušan Nebyla

Baletný majster Dušan Nebyla

Baletný majster Dušan Nebyla sa narodil 11.2.1946 v Pezinku.

V rokoch 1956 – 1960 bol žiakom baletnej školy v Trnave, ktorú viedol Z. Hanzlovský st.

V rokoch 1960 – 1962 bol žiakom prof. M. Panovej na konzervatóriu v Bratislave.

V sezóne 1962-1963 člen baletu ŠD v Košiciach, od roku 1963 sólista baletu SND v Bratislave až do roku 1991 (r. 1964-66 sólista tanečnej skupiny VUS-u, kde účinkoval počas 2-ročnej základnej vojenskej služby).

Patril medzi charakterových tanečníkov s dobrou tanečnou technikou. V ŠD Košice účinkoval v sólových partoch v baletoch Cesta hromu (1962), Vietor vo vlasoch (1963). Vo VUS-e v programoch Kde končí hra, Keby všetky opasky a v koncertných číslach klasického a moderného baletu. V SND tancoval Šaša, Rotbarta v Labuťom jazere, doštudoval úlohy v Skrinke hračiek a Slovanských tancoch, sólo (Tanečná suita), Chuligán (Dievča a chuligán), Merkucio, Romeo, Kapulet (Romeo a Júlia 1968,1976,1988), Nur Ali (Bachčisarajská fontána), Karen (Gajané), sólové party v baletoch Ej, husári, Preludio Eroica a Balada o strome, Hilarion (Giselle), Barmalej (Doktor Jajbolí), Alan (Márna opatrnosť), Maur (Petruška), Crasus (Spartakus), sólové party Zaklínadlá, Legenda o láske, Márnotratný syn, Metamorfózy, Vojak a matka, Lienko Mariánko (Narodil sa chrobáčik), sólové party Mahlerov večer, Jago (Othello), Alfréd (Netopier), Briaxis (Dafnis a Chloe), Pasák (Zázračný mandarín), Mefisto (Faust a Margaréta) a veľa ďalších sólových kreácií v baletoch a operách.

Počas svojho pôsobenia pracoval s takými tanečnými pedagógmi ako sú F.M. Jelanjan, B. Bregvadze, N.P. Černičkin, J. Cech, M. Kůra, K. Tóth a ďalší.

Spolupracoval s choreografmi: K. Tóth, J. Zajko, B. Slovák, M. Kůra, L. Vaculík, J. Dolinský st. J. Sabovčík st., S. Remar, O. Šoth, Š. Tóth, G. Dadigiškiljani, režiséri J. Bednárik, P. Weigl a ďalší. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných stáží doma i v zahraničí. V roku 1977 absolvoval medzinárodnú tanečnú stáž v Palucca-Schule, kde prednášali a praktické hodiny viedli R. Johnes (USA) – jazz balet, V.P. Zurilová a O.A. Iljina (Rusko) – klasický tanec a Susana (Španielsko). Počas svojej umeleckej činnosti sa pedagogicky venoval mladým tanečníkom a pomáhal im vypracovávať tanečné party ako repetítor SND. Bol viackrát odmenený Slovenským literárnym fondom pre činnosť film a divadlo prémiami za tanečné kreácie Romea (Romeo a Júlia, 1977), Jaga (Othello, 1987), Alfreda (Netopier, 1987). Účinkoval na divadelných scénach doma i v zahraničí.
Po skončení tanečnej kariéry sa vracia do Trnavy. V rokoch 1991-1993 vyučuje na ZUŠ v Trnave. 1.9.1993 zakladá a stáva sa riaditeľom Štúdia baletu a súčasného scénického tanca Dušana Nebylu v Trnave. Od roku 1996 spolupracuje ako choreograf s Trnavským divadlom. V roku 1998 mu bola literárnym fondom-výborom Sekcie pre tvorivú činnosť udelená prémia v oblasti divadelnej tvorby za rok 1997 za choreografiu baletu „Luskáčik“.

Od roku 2001 sa stáva zriaďovateľom a riaditeľom Súkromnej ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Hollého 8 v Trnave. Od roku 2001 spolupracuje so štátnou školskou inšpekciou ako prizvaný odborník pre tanečný odbor ZUŠ v trnavskom kraji. Choreografie baletného majstra Dušana Nebylu v trnavskom divadle: Valčík pre popolušku, Robinson, ktorý hľadá loď, ktorá stroskotala, Luskáčik, Šťastný princ, Návštevné hodiny, Malá morská víla, Padá lístie, padajú jabĺčka, Bellarosa, Madam Bovary, Chudoba cti netratí. Vo všetkých predstaveniach účinkovali žiaci školy. V školskom roku 2004/2005 zriadil Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Hollého 8, 917 01 v Trnave, zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Druh školy je osemročné denné štúdium ukončené maturitou a absolutóriom. Zostáva zriaďovateľom a umeleckým riaditeľom obidvoch škôl.

Absolvoval dvojročnú funkčnú prípravu pre vedúcich pracovníkov v školstve na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave projektom „Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave“, ktoré úspešne obhájil a ukončil 16.6.2004.

V roku 2007 mu bolo udelené ocenenie mesta Trnava – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava – za osobný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania v Trnave. V tom istom roku mu predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš udelil Medailu za zásluhy pri rozvoji baletného umenia v regióne.

Baletný majster Dušan Nebyla zomrel v Trnave 27.7.2008. Pochovaný je v Trnave na cintoríne na Kamennej ceste.

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj mu 26.3.2009 udelil Veľkú medailu sv. Gorazda in memoriam za celoživotnú pedagogickú prácu a osobitný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania.