Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu
3924
page-template-default,page,page-id-3924,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu

Súkromná Základná umelecká škola pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47, 917 01 TRNAVA

Mobil: +421 903 213 220

Email: szussbdn@stkdn.sk

Vyučuje sa


– pohybová príprava 4 – 5 rokov

– tanečná príprava 6 rokov

– základy klasického, jazzového, novodobého tanca 6 – 12 rokov

– slovenský ľudový tanec 6 rokov

– moderný scénický tanec 10 rokov a viac

Profil školy


Súkromná základná umelecká škola pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu v Trnave bola zriadená 1. septembra 2001 po transformácii pôvodného Štúdia baletu a súčasného scénického tanca, ktoré založil dlhoročný sólista baletu SND v Bratislave baletný majster Dušan Nebyla. V súčasnosti je zriaďovateľom školy Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu.

Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona o výchove a vzdelávaní v tanečnom odbore, pripravuje na štúdium tanečného odboru na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, vyplňuje medzeru v poskytovaní umeleckého vzdelávania v oblasti tanečno-baletnej. Zakladateľ jej vštepil charakter západných baletných štúdií. Spája prvky ruskej baletnej školy so západnými tanečnými technikami, čo jej dodáva zvláštny umelecký esprit. Povinný obsah vzdelávania sa uvádza v platnom učebnom pláne pre ZUŠ schválenom MŠ SR. Mimoriadne nadaní žiaci po úspešnom ukončení štvrtého ročníka prvého stupňa (5.ročník ZŠ) a po splnení kritérií talentových skúšok môžu pokračovať v štúdiu tanca na osemročnom tanečnom konzervatóriu.

Školu navštevujú žiaci vo veku 5 -18 rokov ako záujmovú činnosť  2 – 3 krát týždenne. Vyučovanie prebieha denne v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín pedagógov na jednotlivé dni. Vyučuje sa hudobno-pohybová a tanečná príprava, klasický tanec-balet, ľudový tanec, moderné scénické techniky, tance iných národov, tanečná prax, hip-hop. Na škole pôsobí 8 pedagógov.

Žiaci školy každoročne na konci školského roka účinkujú na predstavení v dome kultúry, kde prezentujú svoje umelecké výsledky. Okrem toho účinkujú aj na viacerých podujatiach organizovaných mestom Trnava, na otváracích ceremoniáloch plesov a iných kultúrnych akciách. V r.2009 získali viaceré ocenenia na súťažiach BEATFÓRUM v Gbeloch a GRAND PRIX TYRNAVIA. V novembri 2010 sa zúčastnili medzinárodnej súťažnej prehliadky mladých talentov pod názvom ŠANCA MLADÝM v lotyšskej Rige, kde získali 2. miesto v kategórii ľudového tanca do 15 rokov.