Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Opatrenie ÚVZ SR
7262
page-template-default,page,page-id-7262,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Opatrenie ÚVZ SR

Prijímacie talentové skúšky sa konajú v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR:

Rozhodnutie o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – príloha č. 3:

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie prijímacej skúšky:
 • sa skúška realizuje v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov ba mala byť minimálne 2 m,
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,
 • obmedzí sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sa sleduje svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.),
 • je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • pri ústnej forme prijímacej skúšky sa pozývajú žiaci v skupinách po dvoch,
 • v prípade praktických častí prijímacej skúšky sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové odstupy medzi miestami výkonu určenými na výkon skúšky, nemôžu sa zadávať skupinové úlohy pre viac ako dvoch žiakov,
 • každý žiak musí byť chránený rúškom,
 • každý žiak obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • každý žiak sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,
 • každý žiak priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy, kašeľ…)

Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu skúšajúcim pedagógom a žiakom. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.

V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. Pri konzumácií jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla. Miestnosti, v ktorých sa uskutočňuje prijímacia skúška je potrebné pravidelne vetrať.

Prijímacie talentové skúšky sa budú konať podľa individuálneho harmonogramu uchádzačov