Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Mgr. art. Martin Melník
8583
page-template-default,page,page-id-8583,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Mgr. art. Martin Melník

Mgr. art. Martin Melník

 

Dátum narodenia: 13.04.1989

Miesto narodenia: Michalovce

September 2014 – február 2015

Hlavné predmety / profesijné zručnosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej                            vzdelávanie a prípravu

 

Adaptačné vzdelávanie

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Pezinok

2011 – máj 2014

Hlavné predmety / profesijné zručnosti

Názov a typ organizácie poskytujúcej                            vzdelávanie a prípravu

 

Didaktika ľudového tanca, Ak. titul: Mgr. art.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii ISCED 5A
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii ISCED 5

Hlavné predmety / profesijné zručnosti   Hotelierstvo, výučný list, maturitná skúška: AJ, SJ, výučný list,

Názov a typ organizácie poskytujúcej  Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu

vzdelávanie a prípravu

Stupeň vzdelania v národnej alebo    ISCED 4

medzinárodnej klasifikácii

September 2019 –> súčasnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

September 2014  –> súčasnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

September 2014  –> súčasnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

2009  –> 2015

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu

Pedagóg ľudového tanca

Pedagogické a tanečné vedenie poslucháčov v oblasti ľudového tanca

 

 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Pezinok

Pedagóg ľudového tanca

Pedagogické a tanečné vedenie detí vo veku od 5 do 12 rokov v oblasti ľudového tanca

 

 

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Bratislava

Pedagóg ľudového tanca, vedúci FS Čečina

Pedagogické a tanečné vedenie detí vo veku od 12 do 20 rokov v oblasti ľudového tanca

 

 

Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Člen tanečného súboru
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Zvládnutie tanečnej choreografie a tanečná interpretácia.

 

2010  –> súčasnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

DFS Čečinka, Bratislava 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Asistent pedagóga
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Pedagogické a tanečné vedenie detí vo veku od 12 do 14 rokov v oblasti ľudového tanca.

 

 

2008 – 2011

Názov a adresa zamestnávateľa

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

 

2010 –> 2011

Názov a adresa zamestnávateľa

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

 

Jún 2005 –> september 2005

Názov a adresa zamestnávateľa

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Melník Šimon, Michalovce, prevádzka: El Madrigal, Dúbravka

Brigádnik

Zodpovednosť a chod prevádzky

 

 

 

OPack s.r.o., Bratislava

   Brigádnik

Skladanie a lepenie výrobkov, triedenie výrobkov.

 

 

 

Ingema, Michalovce

  Brigádnik

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Práca v sklade, manipulácia s tovarom, balenie a vybaľovanie tovaru, kontrola tovaru, príprava tovaru na výdaj do predajne.